wtorek, 27 listopada 2012

Komórki 5 / Backyard sheds 5

Kolejna porcja komórek z dzielnicy Zabrze Centrum-Południe. Na pierwszym zdjęciu ciekawa lokalizacja komórek, jako pozostałości po wyburzonym budynku. Podwórko z budynkiem znikło, ale komórki zostały.
Na drugim i trzecim - jedne z najdłuższych komórek (dł. ok 37 m) przy ul. Rymarkiewicza. Na czwartym jedne z najstarszych i już chylących się ku upadkowi (ul. Sierotki). Ostatnie to w miarę zadbane (bo na zamkniętym podwórku) komórki przy ul. Królewskiej.

 Ul. Żeromskiego
 Ul. Rymarkiewicza
 Ul. Rymarkiewicza
 Ul. Sierotki
Ul. Królewska

poniedziałek, 26 listopada 2012

Lokalny patriotyzm / Localism

Jak Zabrze, to i Górnik Zabrze. Fani tej drużyny co i rusz zaznaczają swoją obecność i uwielbienie dla ukochanej drużyny w formie wszelakiej maści gorszych lub lepszych murali. Poniżej przykłady niezłe, ale już zniszczone (pamiętam, jak jeszcze niedawno wyglądały całkiem nieźle). Znam jeszcze kilka innych w stanie doskonałym. I one, muszę przyznać, cieszą oko. Oczywiście, gdy wykonane są z pomysłem i nie szpecą, a czasem wykonane za pozwoleniem lokalnych spółdzielni. Innych nie popieram. Poniższe to raczej efekt samowolki, ale ten pierwszy całkiem ładny (nawet jest herb miasta!).

Edit 15.12.2012: poniższe murale w lepszym stanie w poście sprzed 3 lat (20.06.2009).


 Ul. Żeromskiego
 Ul. Chłopska
Ul. Chłopska

sobota, 24 listopada 2012

Komórki 4 / Backyard sheds 4

Kolejna porcja małej zabrzańskiej architektury podwórkowej. Choć dwa pierwsze zdjecia to taki typowy komórkowy standard (parterowe i "modernistyczne" - bo drzwi są niezaokrąglone), to od trzeciego już mamy do czynienia z zaokrągleniami, co wskazuje na nieco wcześniejsza datę powstania (trzecie i czwarte to to samo podwórko). Te o prostych katach oceniam na lata 30-40 XX w., te zaokrąglone na co najmniej dekadę wcześniej. Zresztą podejrzewam, że powstały one w okolicach lat powstania kamienic, do których należą, czyli ok 1900-1910. O ile dwie przedostatnie jeszcze użytkowane, to ostatnia już przygotowana do rozbiórki. Pewno to jej ostatnie zdjęcie. Zresztą ta ostatnia jest ewenementem w mojej kolekcji - piętrowa, pojedyncza, z oknami i bocznym wejściem. Może to nie typowa komórka, a raczej podwórkowa zabudowa gospodarcza. Zresztą należąca do będącego w podobnym stanie domu jednorodzinnego (nie kamienicy), zatem wybudowana dla jednej rodziny.
------------------------------------
Another portion of small backyard architecture of Zabrze. Though two first photos presents typical backyard shed standard (one-story and "modernistic" i.e. doors are not rounded), the remaining three show rounded doors, proving earlier date of their construction. I estimate those not rounded on 30-40s of 20th century, those rounded on at least a decade earlier. After all I suspect that those rounder were constructed during bulding up the houses they belong to, i.e. about 1900-1910. So far the two last but one are still in use, the last one is prepared for destruction. I bet this is its latest photo. After all the latest one is kind of sensation in my collection - storied, single, with windows and side entrance. Maybe this is not typical backyard shed, rather just backyard service building. But belonging to single family house - not tenement (in the same condition).

 Ul. Poprzeczna
 Ul. Piłsudskiego
Ul. Staromiejska
Ul. Staromiejska
 Ul. Klosego

piątek, 23 listopada 2012

Gotowe na wystawę / Ready for exhibition

7 grudnia br. w zabrzańskiej restauracji "Impresja" będzie miała miejsce interdyscyplinarna wystawa sztuki pt. "Wskrzeszenie". Na tę wystawę każdy artysta (lub ten, kto się za niego uważa), który chce w niej uczestniczyć, czy to malarz, fotograf, rzeźbiarz etc. musi przygotować wybraną jedną ze swoich prac. Ja wybrałem swoje zdjęcie ul. Karola w Pradze w formacie kwadratu 50x50 cm. Niestety, wystawa ma charakter zamknięty: obecni będą tylko autorzy prac, organizatorzy i zaproszeni goście. Jej efektem będzie katalog z reprodukcjami prac artystów i ich krótkimi biogramami. Dla takiego amatora jak ja, każda publikacja jest ważna.


poniedziałek, 19 listopada 2012

Zabrzański "zamek" / "Castle" of Zabrze

...czyli znajdujący się w Zabrzu-Biskupicach Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wieczorową porą.
-----------------------
...or located in Zabrze-Biskupice Institute for Chemical Processing of Coal by the evening.


niedziela, 18 listopada 2012

Komórki 3 / Backyard sheds 3

Jedne z najbardziej rozbudowanych komórek w Zabrzu znajdują się przy ul. Armii Krajowej. Zabudowa na planie litery L (pierwsze trzy zdjęcia), z naprzeciwległą krótką ścianą z 4 komórkami (czwarte) oraz przyległą, odnowioną ścianą z przejściem dla ludzi (ostatnie zdjęcie).I do tego wszystkie piętrowe!
--------------------------
One of the most advanced backyard sheds in Zabrze are located on Armii Krajowej Street. They are built on the plan of letter "L" (first three photos) with opposite located wall with 4 closets (fourth photo) and adjacent renovated wall with underpass (the last one). And in addition, all of them are storied!
  

środa, 14 listopada 2012

Boczniaki / Side walls

Uwielbiam typologie. Po kliknięciu większe.
-------------------------
I love typologies. Click to see larger.


wtorek, 13 listopada 2012

wtorek, 6 listopada 2012

Typologicznie / By typology

Fascynują mnie prace Becherów, ich beznamiętne typologiczne katalogowanie obiektów przemysłowych. Dlatego poniżej nieudolna próba podobnego podejścia - oczywiście nie posiadam wielkoformatowego (ani też średnioformatowego) aparatu, aby móc zachować odpowiednią perspektywę i proporcje obiektu zbytnio się od niego nie oddalając. Ale od czego się ma obiektyw szerokokątny? Takie zubożone cyfrowe podejście ma swoje wady, ale czasami można chociaż spróbować. Poniżej taka próba dla kilku kamienic z ul. Staromiejskiej.
--------------------
I'm fascinated  with Becher's works, their impassive typologic cataloging of industrial architecture. Therefore, below clumsy attempt of similar approach. Of course, I have no large (or even medium) format camera to catch appropriate perspective and proportions of an object being at the same time enough close to it. But what do I have wide angle lens for? Such impverished digital approach has disadvantages, but sometimes one can give a try. Below such attempt for few tenements from Staromiejska Street.

 niedziela, 4 listopada 2012

Komórki 2 / Backyard sheds 2

Zatem kontynuacja kolekcji - tym razem w śnieżnych klimatach (pozostałość po zeszłej sobocie). Ciekawe, ile jeszcze postoją?
-------------------------------
Now then continuation of the colelction - this time in snowy atmosphere (remains of last Saturday). I wonder how long will they stand?

 Ul. Roosevelta
 Ul. Bohaterów Warszawskich
  Ul. Bohaterów Warszawskich
  Ul. Bohaterów Warszawskich
 Ul. Wallek-Walewskiego
 Ul. 1 Maja
Ul. 1 Maja

piątek, 2 listopada 2012

Ul. Mehoffera

Neorenesansowa willa, jedna z piękniejszych w Zabrzu. Zresztą neorenesans rzadko jest w Zabrzu spotykany. Czyżby ją mieli remontować?
--------------------------------
Renaissance Revival villa, one of the most beautiful in Zabrze. After all, Renaissance Revival architecture is rather seldom in Zabrze. Is it going to be reovated?


czwartek, 1 listopada 2012

Ul. Reymonta

Gołębie nieodłącznie kojarza mi się ze śląskimi podwórkami. Chociaż wróble też. Ale raczej latem...
---------------------------------------
Pigeons inseparably brings to my mind Silesian backyards. Though, sparrows too. But rather in the summertime...


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...